Souli.fi ei ole enää saatavilla täällä. Yritä sen sijaan ainamedia.fi.

Modernille filosofialle on kysyntää

Monille tulee filosofiasta mieleen lähinnä antiikin ajan viisaat, jotka tiesivät kaikesta kaiken. Tuohon aikaanhan filosofiaa oli käytännössä kaikki tieteen harjoittaminen. Omaksi alakseen filosofia alkoi muovautua vasta 1800-luvun lopulla; tuolloin alettiin myös puhua modernista filosofiasta.

Näillä sivuilla pääset sukeltamaan juuri modernin filosofian saloihin, sen historiaan ja peruskysymyksiin. Sivusto käsittelee modernia filosofiaa mahdollisimman yleisluontoisesti ja siten, että myös aiheeseen vähän vähemmän perehtyneet pääsevät mukaan. Mikäli olet kiinnostuneempi finanssialasta, klikkaa tästä ja siirry tutustumaan verkon parhaisiin lainavaihtoehtoihin. 

Miksi juuri moderni filosofia?

Nykyajan filosofia on melko lailla vierasta sellaisille, jotka eivät ole filosofiaa opiskelleet, ja esimerkiksi tuon aikaisten tärkeiden filosofien nimet eivät ole samalla tavalla tuttuja kuin vaikkapa Sokrates ja Aristoteles.

Moderni filosofia kamppailee kuitenkin modernien kysymysten parissa ja pyrkii selittämään melko arkipäiväisiä asioita. Yksi esimerkki modernista filosofiasta on eksistentialismi, joka pyrkii tutkimaan ihmisen ja muun ympäröivän maailman olemassaoloa ennemmin kuin sitä tapaa, jolla tämä olemassaolo toteutuu. Friedrich Nietzsche lienee tämän tyyppisen filosofian tunnetuin nimi. Toinen tärkeä modernin filosofian koulukunta on analyyttinen filosofia, joka pohtii muun muassa loogista kieltä ja ihmisten käyttämiä käsitteitä. Tämän suuntauksen ehkä tunnetuin edustaja on Ludwig Wittgenstein.

Yhä tyypillisempää on myös se, että marxilainen filosofia luetaan kuuluvaksi moderniin filosofiaan – onhan se yksi 1900-lukua eniten muokanneista ajatussuuntauksista. Myös katolisen kirkon piirissä harrastettava uustomismi lasketaan toisinaan nykyfilosofian piiriin.
Ylipäänsä filosofia on nykyisin melko kiinteä osa minkä tahansa <a href="">yliopiston</a> opintotarjontaa. Tavoitteena on oppia hyödyntämään myös modernia filosofiaa mahdollisimman monipuolisesti, jolloin sitä voidaan soveltaa myös melko käytännönläheisiin aloihin. Painopiste varsinkin modernin filosofian kohdalla on siinä, että opiskelija osaa kyseenalaistaa ja kysyä oikeat kysymykset. Tätä voi opetella juurikin yliopistoissa, joissa opiskelija haastetaan kyseenalaistamaan.